Fibiška

Kompletní rekonstrukce historického městského domu v Jihlavě, který se stal zázemím našeho ateliéru . Jedná se o stavbu v rostlé zástavbě navazující na historické centrum Jihlavy a realizace byla každým krokem překvapením. Odkrývat vrstvy historie přestavby z 80. let minulého století zapasované do vrstev ze století 18. byl zážitek a adrenalin .

Konceptem návrhu bylo zachování charakteru domu menších městských domů kdysi lemujících hradby města, původních prvků, které fungují a nahrazení toho, jehož životnost či vhodnost pominula.

Nesnažily jsme se obnovit zcela původní historický obraz domu, neobnovovaly jsme původní členění oken, ale vepsaly jsme do něj svůj rukopis.

Celý dům byl svlečen až na kost, byla mu vyrvána stará střeva, díky demolici sousedního domu z většiny podřezán, zbaven střechy a s velkou mírou víry, že to lze, jsme se mu pokusily navrátit život.

Máme rády tradiční architekturu, máme rády centrum měst, máme rády hustou zástavbu, která dává možnost vzniku zázemí pro život v ní, máme rády vše co má hodnotu, i přes nános bahna, máme rády tenhle dům a práci v něm.