Mahlerka

Secesní dům v ulici Mahlerova v Jihlavě byl postaven roku 1903 jihlavským stavitelem Josefem Kubičkou. Současný majitel se rozhodl opravit původní historickou fasádu. Našim zadáním bylo navrhnout držák na vlajku a kovové prvky pro uchycení květináčů za okny. Hlavním motivem, který se prolíná celým návrhem, se stal původní secesní ornament, který je umístěný na pilířích štítu. Součástí návrhu bylo také vybrat barvu fasády a dveří. Okna byla nová z předchozí fáze opravy a nebylo již možné měnit jejich vzhled.