Urbanistická studie Zeleneč

Lokace: obec Zeleneč

Autor: Pavel Hnilička Architekti

Spolupráce: Lenka Tomášová

Krajinářská archiktektura: Pavlína Malíková, Aleš Steiner

Dopravní řešení: Josef Filip

Návrh řeší výstavbu sídla pro 3500 obyvatel, které nabídne kvalitní bydlení včetně služeb a pracovních příležitostí. Významnou součástí návrhu jsou krajinářské úpravy, které byly do značné míry předurčeny ochrannými pásmy sítí.

Vzhledem k blízkosti Prahy a předpokládanému počtu obyvatel sice není možné vystavět úplně samostatné městečko, přesto bude nové sídlo v odpovídající míře obsahovat občanskou vybavenost, obchody a služby včetně pracovních příležitostí. Vedle převažující funkce bydlení počítá projekt s obchody a službami, školou, obecním úřadem, venkovními sportovišti a víceúčelovou halou. Vlakové nádraží bude působit podobně jako magnet, který bude přitahovat lidské aktivity. Mezi nádražím a plánovaným náměstím vznikne ulice s hustou zástavbou, která bude koncentrovat služby.

Bydlení bude založené na různorodé typologii staveb od menších bytových domů po řadové domy, dvojdomy nebo samostatné vily. Různorodá typologie staveb bude stavěná různými architekty a přispěje k živosti a atraktivitě sídla.