Architektonicko urbanistická studie areálu zámku

Lokace: obec Větrný Jeníkov

Zámek Větrný Jeníkov, jehož součástí je i hospodářský dvůr, který byl touto studií řešen, leží v obci Větrný Jeníkov v oblasti Křemešnické vrchoviny v severozápadní části Kraje Vysočina. Požadavkem zadavatele (soukromý investor a městys Větrný Jeníkov) bylo navrhnout bydlení pro seniory, ale i bydlení pro mladé rodiny. 

Architektonicko – urbanistická studie řeší návrh nových objektů, které ctí stopy původních (už dnes neexistujících) hospodářských staveb, ale i urbanistickou rozvahu nad celým areálem, propojení jednotlivých provozů, vyřešení automobilové i pěší dopravy v rámci areálu, ale i využití stávajících zámeckých zahrad a parků. 

Hlavní inspirací architektonického řešení nových objektů je užitný charakter hospodářské architektury: jednoduchost, skromný ornament, rytmické členění fasád, výrazné vstupní štíty, využití podkroví.  Pro dosažení harmonické kombinace s historickou budovou zámku jsou navrženy drobné objekty inspirované zámeckou a zahradní architekturou pergol, kolonád a altánů. Důležitým zdrojem inspirace byla také již neexistující budova staré pošty, jejíž zdobný štít se stal motivem, který se v areálu znovu opakuje, avšak v jiném místě a s jinou funkcí.