Kulturní dům a obecní úřad – přestavba

            Studie se zabývá vytvořením plnohodnotného a reprezentativního prostoru návsi. Hlavní dominantou návsi je budova bývalé školy, která bude zrekonstruována a bude zde sídlit obecní úřad a knihovna. Další dominantní budovou je hospoda. Budova hospody se změní na kulturní dům, ale výčep zde bude ponechán. V kulturním domě je navržen sál, kde se budou moct konat různé kulturní akce. Veřejný prostor okolo těchto budov také projde změnou. Bude posunuta opěrná zeď, která drží zahradu před vstupem do obecního úřadu, mezi obecním úřadem a kulturním domem vznikne místo pro venkovní posezení. Celý areál je uzpůsoben pro konání různých akcí, zejména svatebních obřadů.