Dům ve dvoře

Nový dům vytváří předěl mezi dvorem a zahradou, orientován na západ do dvora a na východ do zahrady.  Vstup do domu navazuje na kamenné zápraží, které lemuje všechny budovy ve dvoře.  Hlavní osou dispozice je chodba, která propojuje dům se dvorem i se zahradou. Z chodby je vstup do hlavní obytné místnosti s kuchyní na jedné straně a do šatny, WC a ložnice na straně druhé. Hlavní obytná místnost je podlouhlého tvaru, kuchyň se otáčí do dvora, uprostřed dispozice je jídelní stůl. Do zahrady se otáčí obývák s velkými francouzskými dveřmi na terasu. Terasa je zastíněna pergolou.

Nový rodinný dům v Batelově je navržen jako součást vesnického stavení. Hlavní objekt komplexu se otáčí na náves, součást hlavního objektu je průjezd na dvůr. Zde v obdélném půdoryse na něj navazují: vejminek, dílna, chlévy, stodola a poslední stodola, která celý dvůr uzavírá. Vzhledem k novému plánovanému využití objektu bylo rozhodnuto poslední stodolu i vzhledem k jejímu špatnému statickému stavu zbourat a na jejím místě postavit nový rodinný dům. Hlavní objekt bude využíván pro krátkodobé pronájmy a ve vejminku bude výtvarný ateliér pro majitelku. Dílna bude i nadále sloužit svému účelu. Stávající stodola bude v přízemí otevřena do dvora a využívána pro společenské setkávání, případně letní výtvarné dílny. Chlévy se promění v technickou místnost a toaletu.

S chodbou je propojeno také schodiště do druhého patra, kde se nachází tři pokoje a koupelna. Druhé patro je osvětleno střešními okny na východní straně a vikýřovým oknem na západní straně směrem do dvora.

Z hlediska materiálů je dům pojatý v cihlovém a dřevěném obkladu, pro navázání vztahu se stávající stodolou.