Rodinný dům se stodolou

Rodinný dům se nachází v obci Loukov v Pojizeří, ve vesnické památkové zóně. Pro obec je typická zástavba rodinných domů roztroušeného charakteru. Náš návrh se zabývá rekonstrukcí domu par. č. 33.

Současné stavení se nachází ve velmi špatném stavebně technickém stavu, což potvrdili i podrobné průzkumy a bylo navrženo jeho stržení a vystavění nového domu ve stejném objemu a typologii. 

Návrh pracuje se stávající hmotou domu, kterou zachovává. V místnostech v 1.NP je minimální světlá výška pro rodinné domy a to 2,5m. Vstup do domu je řešen dřevěným přístavkem, který slouží jako šatna a předsíň. V 1.NP se nachází hlavní obytný prostor – kuchyně s prostornou jídelnou, který slouží jako hlavní odpočinkový prostor v domě. V této místnosti se také nachází kamna s pecí. V 1.NP se také nachází ložnice rodičů s koupelnou. Podkroví je řešeno velmi skromně. Nachází se zde dva dětské pokoje a malá koupelna s WC.

Stodola navazující na dům, bude zachována, majitelé ji plánují v budoucnu rekonstruovat. Stodola bude využívaná sezóně. V letních měsících zde bude venkovní kuchyně s posezením a v patře možnost přespání.

Návrh domu dbá na tradiční prvky lidové architektury. Štít domu je v omítce, okolo oken jsou vytvarovány šambrány, stejné jako u původního domu. Po okrajích štítu jsou jednoduché pilastry. Vstupní přístavek je obložen dřevem. Dřevěné prvky a okenní otvory jsou v hořčičné barvě. Fasáda je světle modrá.

Stodole je ponechán současný vhled. Nosná konstrukce je ze zděných pálených cihel. Budou vyspraveny spáry a poničené části. Podkroví a štíty budou dřevěné v tmavém nátěru, tak jak je tomu dnes. Střešní tašky jsou pálené keramické, červené barvy.