Kavárna Petřín

Lokace: město Praha

Projekt Petřínské kavárny byl soutěžním návrhem pro Královskou kanonii, jejímž záměrem byla rekonstrukce garáží na nový objekt kavárny. 

Stávající garáže se nachází v těsné blízkosti Petřínské rozhledny, vedle cesty vedoucí ke Strahovskému klášteru a dále na Pražský hrad. Jsou součástí jednoho z nejvýznamnějších historických parků Prahy. A právě místo, je největší vstupní hodnotou ovlivňující celou koncepci architektonické úvahy. 

Hledání ideální typologie bylo tedy zásadní pro celkový architektonický vzhled kavárny. Chtěli jsme reflektovat blízkost staveb v území, jako je Petřínská rozhledna a zároveň navrhnout takový architektonický výraz, který by doplnil a navázal na nejvýznamnější místa a stavby česká historie i současnosti. Hledali jsme inspiraci v drobných stavbách parků, zámeckých a městských zahrad. Jako nejvhodnější typologický tvar jsme vybrali drobnou stavbu oranžérie, prosklené a prosluněné stavby zahrad.

Detaily

Návrhy dřevěných detailů vychází ze symboliky Řádu Premonstrátů, dvě křížící se berle s květem lilie se objevují v návrhu krakorce. Květ lilie jako symbol čistoty je umístěn i v křížení oken.  Detaily jsou provedeny v modré barvě se  zlatými detaily.