Studie rozšíření obce Lichoceves

Lokace: obec Lichoceves

Autor: Pavel Hnilička Architekti

Spolupráce: Lenka Tomášová

Krajinářská archiktektura: Pavlína Malíková, Aleš Steiner

Dopravní řešení: Josef Filip

Záměrem investora je vystavět městečko pro cca 3 000 obyvatel v těsném zázemí Prahy.  Sídlo vyroste kolem stávajícího historického jádra obce Lichoceves, kde se od sametové revoluce nekonal žádný stavební rozvoj. Cílem projektu je navrhnout kvalitní bydlení včetně služeb a pracovních příležitostí. Vzhledem k silnému magnetismu Prahy a předpokládanému počtu obyvatel není možné vystavět samostatné městečko se vším všudy. Sídlo bude vždy fungovat jako určitý satelit k hlavnímu městu, proto je zcela zásadní jeho orientace na železnici, která územím prochází. 

Podstatným prvkem návrhu je zajištění každodenních potřeb pro nové obyvatele v místě tak, aby se nestalo pouhou noclehárnou. Projekt počítá s obchody a službami, školou, školkou, sportovišti, hřišti, kostelem, hřbitovem, hospodou se společenským sálem, zónou pro nerušící výrobu a služby a další vybaveností. 

Příjemné a atraktivní bydlení je založené na různorodé typologii staveb od samostatných vil na větších pozemcích po dvojdomy, řadové domy až po menší bytové domy se službami v parteru. Úspěch řešení závisí nejvíce na kvalitě navazujících veřejných prostranství a jejich atmosféře, kterou se výstavbou podaří navodit. Orientace v území, zapamatovatelnost a charakter lokalit podstatně ovlivňují pocity budoucích obyvatel a uživatelů místa, proto je na ně v návrhu kladen velký důraz.

Nedílnou součástí návrhu je úprava krajiny.  Část rozsáhlých polností je rozčleněno obnovenými historickými cestami, remízy a loukami.