Na co se zaměřujeme?

veřejný prostor

Architektura

města

Urbanismus

územní a strategické plánování

Strategie

Kdo jsme?

Jsme architektky, urbanistky. Přestože nás formovalo rozdílné univerzitní a kulturní prostředí, spojil nás jak pohled na architekturu a urbanismus, tak principy, kterými se při tvorbě řídíme, a především radost z navrhování. Proto jsme v roce 2019 založily ateliér TAM architekti s.r.o. Jeho zaměřením je tradiční architektura města, veřejný prostor, urbanismus a územní a strategické plánování, které reflektuje tradici místa, hodnoty území, návaznost architektury na krajinu a urbanistickou strukturu sídla i potřeby klienta.

Kontakt

Barbora Zemanova
 • Ing. arch. Barbora Zemanová Brossová 

  Vystudovala obor architektura a urbanismus na Českém vysokém učení technickém v Praze. V roce 2007 působila v ateliéru Ing. arch Jitky Mejsnarové věnující se územnímu plánování a urbanismu. V roce 2008 založila spolu s manželem firmu Futurainvest, která působila v oblasti územního a strategického plánování a koncepčního developmentu. Od roku 2015 pracovala jako externí pořizovatel pro ORP Humpolec a do dnešní doby figuruje jako poradce města Humpolec v oblasti architektury a urbanismu, tajemnice Komise pro architekturu a urbanismus a zpracovatel oborových koncepcí města.

  V roce 2019 spolu s architektkou Lenkou Tomášovou založila nový ateliér TAM architekti s.r.o.

 • Telefon: +420 601 383 383
 • E-mail: barbora.b@tam-architekti.cz
 • Lenka Tomášová, B.Arch, M.ADU 

  Vystudovala architekturu a urbanismus v USA, magisterské studium absolvovala na University of Notre Dame v Indianě. V roce 2006 pracovala v New Yorku pro ateliér památkové péče John G. Waite Associates, Architects PLLC. V letech 2008–2010 pracovala pro The Prince’s Foundation for Building Community v Londýně, kde se účastnila urbanistických projektů se zapojením veřejnosti a pracovala na prováděcí dokumentaci pro ekodům The Prince’s Natural House. Od roku 2011 působí v České republice. Dlouhodobě spolupracovala s architektem Pavlem Hniličkou.

  V roce 2016 založila a stala se předsedkyní české pobočky mezinárodní organizace pro tradiční výstavbu, architekturu a urbanismus INTBAU, jejíž patronem je Jeho královská Výsost princ z Walesu.

  V roce 2019 spolu s architektkou Barborou Zemanovou Brossovou založila nový ateliér TAM architekti s.r.o.

 • Telefon: +420 776 237 077
 • E-mail: lenka.t@tam-architekti.cz
 • Ing. arch. Markéta Dočekalová 

  Mezi lety 2014 – 2019 vystudovala obor architektura a urbanismus na Fakultě architektury na Českém vysokém učením technickém v Praze. Od roku 2019 se věnuje svojí soukromé praxi, kde se zabývá navrhováním a projektováním všech stupňů projektové dokumentace. V současné době spolupracuje s atelierem TAM architekti s.r.o.

  Od roku 2019 spolupracuje s atelierem TAM architekti s.r.o.

 • Telefon: +420 737 865 971
 • E-mail: marketa.d@tam-architekti.cz

Adresa: Fibichova 23, 586 01 Jihlava